Beste klant 
 
Ook wij als kleinzelfstandig ondernemer moeten conform de nieuwe AVG wet handelen.
 
Hieronder treft u aan wat wij doen om uw gegevens te beveiligen en hoe wij hiermee omgaan maar ook wat uw rechten zijn.
 
 
Wij verzamelen gegevens van klanten om een offerte/facturen te maken die geïnteresseerd zijn in onze producten. De gegevens van klanten die alleen een offerte bij ons aanvragen worden na 6 maanden of op uw verzoek eerder uit onze systemen verwijdert. Bent u een betalende klant dan zullen wij uw gegevens bewaren voor de duur die de wetgever van ons verlangt. Uw gegevens worden onder geen beding verstrekt aan derden met als enige uitzondering de bedrijven die wij gebruiken om uw gekochte goederen te leveren. Dit zullen alleen uw naam en adres gegevens zijn.
Conform de nieuwe wet kunt u altijd op een samen te bepalen tijdstip u persoonlijke gegevens inzien. Ook kunt schriftelijk een verzoek indienen tot aanpassen/verwijderen van uw persoonlijke gegevens. Mits dit past binnen de bewaartermijnen valt van de wetgever.
Wij krijgen geen privé gegevens aangeleverd van derden. Mochten wij toch uw gegevens verkregen hebben door een derde partij dan is het uw recht te weten welke partij dit is en zullen wij dit op uw verzoek verstrekken.
Wij zullen ook de gegevens die wij van u ontvangen op een adequate manier beveiligen.  
Mochten wij niet voldoende doen om mee te werken aan uw rechten dan is het uw recht om een klacht in te dienen van de privacy toezichthouder.
 
 
Kortom wij zullen altijd uw recht op de eerste plaats stellen.
 
U kunt indien u gebruik wilt maken van uw rechten de contact pagina invullen. Verder kunt u bij downloads onze AVG verklaring downloaden.
 
Hoogachtend,
 
F.Munneke
Eigenaar Frenkels.